Special priser

Special priser

  1. Elever der optages på skolens diabetestilbud betaler 647 kr. ekstra pr. uge, hvilket i 42 uger giver en merpris på 27.174 kr. Prisen tillægges betalingen for det ordinære ophold.

  2. Vores Botræningshold koster pr uge 2.083 kr., hvilket for 42 uger giver en samlet pris på 87.486 kr. I prisen er indregnet både materialer samt udgifter til ekskursioner og studieture og der kommer således ikke andet til. Det er dog en forudsætning at der er opnået PPR støtte (der jo normalt tildeles denne elevgruppe). Prisen er udregnet for en elev under 18 år.

  3. Elever, der ønsker at tabe sig, kan ved siden af deres almindelige hold blive fulgt på ”Ven med vægten”. Herfor betales der 200 kr. ekstra pr. uge.

  4. Elever på ”Let på den FEDE” måde betaler 647 kr. ekstra pr. uge, hvilket i 42 uger giver en merpris på 27.174 kr. Prisen tillægges betalingen for det ordinære ophold

  5. Elever med asperger syndrom, ADHD, mv. deltager som udgangspunkt på de almindelige hold , men deres ophold suppleres med relevant støtte. Hvis det drejer sig om støtte i undervisningen udarbejder PPR en udtalelse om behovet, som skolen videre sender til SU Styrelsen, som så betaler herfor. Når det drejer sig om støtte til fritidsdelen, er det kommunerne der bevilliger støttetimerne, der i praksis ligger imellem 2 – 15 timer pr. uge alt afhængig af problemstillingen. Prisen for en støttetime er på 395 kr. (Skulle et ophold blive afbrudt i utide, er der 2 mdr. opsigelse på disse timer).

  6. Skolen råder over enkelte eneværelser. Elever, der ønsker at bo på disse, betaler 150 kr. ekstra pr. uge.

Yderligere information om økonomi kan fås ved henvendele til skolen kontor tlf. 75858012