9, Klasse

efterskolen for gastronomi musik og design

.

9. KLASSE

Skolestart: Søndag d. 2. aug. 2020

I 9. klasse på vores efterskole er undervisningen tilrettelagt således, at du får en helt almindelig 9 klasses eksamen samtidig med, at du dyrker en speciel interesse indenfor et fagområde.

De obligatoriske eksamensfag er:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Kristendom
 • Historie
 • Geografi
 • Biologi
 • Kemi
 • Fysik
 • Samfundsfag og
 • Idræt

Desuden vælger du ét linjefag indenfor "Gastronomi", "Musik", "Mode & Design", "Bager, Konditor & Gastronomi" eller "eSPORT", ligesom du har Nyhedstime og Fredagscafé.  -  (Klik på "Linjefag"-menuen for at læse mere).

Året afsluttes med folkeskolens afgangseksamen.

Undervisningen er tilrettelagt med et fast ugeskema, men i nogle uger arbejder vi med forskellige temaer, har projekter eller er på studietur.

Ud over det faglige kommer du til at arbejde med de problemer, der kan opstå, når du skal ud og klare dig selv. Vi ser på din personlige udvikling, din fremtid, dine rettigheder og pligter, og du får større indsigt i personlige papirer, så som forsikringer, budgetter, skatteskemaer og SU.


I 9. klasse på efterskole får du:

 • En almindelig 9. klasses eksamen.
 • Et liniefag indenfor et interesseområde.
 • En masse nye venner.
 • En personlig udvikling
 • Et kursus i, hvordan du kan overleve på en SU
 • Et forrygende år, du sent vil glemme
 • En mulighed for at prøve dig selv af i nye rammer
 • En studietur til udlandet
 • En lang række ekskursioner
 • Mulighed for at udvikle dig selv og blive klogere på,
  hvem DU er, og hvad du vil.