Personlig støtte

Støttemuligheder på Skolen for Gastronomi, Musik & Design

Da de fleste efterskolers elever er et bredt udsnit af den danske befolkning, vil der altid være en lille håndfuld unge, der har brug for en eller anden form for personlig støtte. Hvis du som forælder vurderer, at det er tilfældet for jeres barn, kan du her læse, hvilke muligheder der findes.

Støtte kan enten være psykologisk, social eller faglig og alt efter dens karakter, skal der søges midler hertil i din kommune eller hos staten.

Skolen for Gastronomi, Musik & Design har et veluddannet personale, der også er vant til at klare disse opgaver og du er altid velkommen til at søge råd og vejledning hos os.

Før du går i gang, skal du først afgøre, om der er brug for støtte til den daglige undervisning eller om det er fritidsdelen, der søges til – eller både og.

Støtte i undervisningen:

Hvis den unge har behov for støtte i undervisningen, skal du kontakte din kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning (PPR).
PPR udarbejder en udtalelse, som skolen skal bruge i forbindelse med ansøgning til ministeriet. Udtalelsen skal indeholde vurdering af elevens behov for specialundervisning.
Hvis den unge er ordblind, kan du kontakte Specialpædagogisk Støtte (SPS) for information om støttemuligheder.

Støtte i fritiden:

Drejer det sig om støtte til fritidsdelen, skal du kontakte din kommunes familieafdeling. Hvis kommunen, ud fra dine og den unges oplysninger finder frem til, at den unge har behov for særlig støtte, kan støtten tildeles den unge. Der er forskellige former for støttemuligheder. Det er kommunen som vurderer, hvad der vil være relevant for den unge og som bevilger støtten.
Skulle du få afslag på din ansøgning og finder afgørelsen urimelig, har du mulighed for at anke - friske øjne vil så se på sagen.
Det er helt afgørende for en ansøgnings udfald, at kommunen allerede fra starten har alle relevante oplysninger i form af skole & psykologudtalelser samt andet vigtigt materiale. For at undgå upræcis kommunikation med kommunen er det desuden afgørende, at man som forældre indbyrdes har diskuteret tingene grundigt igennem før henvendelsen. Det er vigtigt at fremsende en skriftlig ansøgning.

Den tildelte støtte:

Får man tildelt personlig støtte, har skolen et specialuddannet støtteteam, som sættes på opgaven. Det er forskelligt, hvor mange timer man får til den daglige støtte, men alle elever i denne gruppe får tildelt en bestemt lærer, som står med hovedansvaret for den unge.
Det er vores erfaring, at den særlige støtte kan bruges til at hjælpe den enkelte unge i alle hverdagens forhold, det være sig:
Få skabt struktur på dagen, komme op om morgenen, praktisk hjælp og støtte, støtte til at indgå i sociale sammenhænge, hjælp til konflikthåndtering, psykoedukation, støtte til at tackle personlige udfordringer og små kriser m.m.

Eksempler på unge, der møder særlige udfordringer i hverdagen, kan være unge med diagnoser indenfor autismespektret (Asperger, ADHD, GUA), unge med læsestavevanskeligheder, unge der har været udsat for omsorgssvigt som børn, unge udsat for mobning m.fl.
Samlet set er vores erfaring på skolen, at støttelæreren ikke udgør en erstatning for forældrene, men fungerer som en voksen rollemodel og med det formål at støtte op omkring eleven, så denne klarer hverdagen og oplever en succes med skoleopholdet.
Vær opmærksom på, at kommunen kan yde økonomisk støtte til skoleopholdet, hvis de vurderer, at det er af væsentlig betydning af hensyn til den unge.
Du er som forælder altid velkommen til at kontakte skolen, hvis du skulle have spørgsmål.


info

Højskolevej 9
7100 Vejle

Tlf 75 85 80 12

KONTAKT

links

Skolens kontor har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl.15.00 for ekspedition.
Vagtlæreren kan træffes på tlf. 42944901 fra kl. 17.00 (kun vedrørende nuværende elever)
homeenvelopelinkcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram