Om efterskolen

OM SKOLEN

Skolen for Gastronomi, Musik & DesignSkolen for Gastronomi, Musik & Design

Skolen for Gastronomi, Musik & Design er en kombineret fri fag- og efterskole, hvilket giver os en række udvidede muligheder, men i hverdagen vil du ikke opleve nogen forskel, da alle vores hold spiller samme, som på enhver anden efterskole.
Alle er med til fælles morgensange, nyhedstimer, fredagscaféer, bliveweekender, uddannelsesuger, musical, studieture mv.

Ved tilmeldingen er det dog vigtigt at være opmærksom på, om man har valgt et almindeligt efterskoleophold eller et af holdene under den frie fagskole, da dette skal fremgå af tilmeldingen. Det er også afgørende for betalingsformen, hvor man på almindelige efterskoleforløb betaler på baggrund af husstandsindkomsten 2 år tilbage, men på den frie fagskole betaler en fast pris, uafhængig af forældreindkomsten.

Skolen tilbyder 9. og 10. klasse med mulighed for tilvalg af kemi, fysik, tysk (man skal dog have haft tysk tidligere).

Disse hold afsluttes med helt almindelig 9. og 10. klasses eksamen.

For elever der allerede har afsluttet 9. klasse og som ønsker et anderledes år tilbyder skolen en række erhvervsintroducerende hold, hvor dansk og regning er skiftet ud med mere interesseprægede fag indenfor Gastronomi, Bagning, Konditori, Musik eller Tøjsyning og desing.

Disse hold arbejder frem mod en større arbejdsmarkedsparathed indenfor bestemte fagområder.

Holdene er derfor i mindre grad "folkeskoleprægede" og bygger på lysten til at uddanne sig indenfor et bestemt område (kok, pædagog, designer). Der kan i løbet af året forekomme ændringer på de enkelte hold, hvis skolen finder det formålstjenligt.

Et ophold på skolen består af 42 uger. Timerne er fordelt på almindelig undervisning, liniefag, valgfag, temauger, ekskursioner og studieture.

Vi har plads til 105 elever, som alle bor på enkelt eller dobbelt værelse.

Skolen for Gastronomi, Musik & Design

Skolen ligger tæt på Vejle med gode bus- og togforbindelser til resten af landet.

Skolen startede oprindelig som højskole i 1867. I dag er det en moderne efterskole, som trækker elever fra hele landet, ligesom skolen også har enkelte elever fra Norge, Færøerne, Tyskland og Grønland.