Husorden

Skolen for Gastronomi, Musik & Design

KONTORTID:

Skolens kontor har åbent for elever: Mandag – torsdag: kl. 12.30 – 13.30, fredag kl. 12.30 – 13.00, hvor skolens forstander for det meste også kan træffes.

I kontortiden kan du købe postkort, frimærker og poletter til vaskemaskine samt hæve penge i elevbanken. Om aftenen og i weekenden udleveres der dog ikke penge fra elevbanken.

FRI:

Skal du have fri en enkelt time, spørger du den lærer, du har i timen. Hvis du skal have fri mere end én time, fx runde fødselsdage o. lign., kontakter dine forældre din ganglærer med hvem der aftales videre.

Ved fritagelse der rækker ud over dette, kontaktes forstanderen i god tid.

SYGDOM:

Bliver du syg derhjemme i weekenden ringer forældrene og meddeler det til skolen søndag senest kl 20.30.

Ved sygdom på skolen møder man op ved morgenmaden kl. 7.30 og giver morgenvagtlæreren besked – det er vigtigt at morgenvagtlæreren altid får besked ved sygdom.

Værelseskammeraten sørger for mad til den syge. Der må kun bruges enggangsservice. Ved sygdom er man på sit værelse hele dagen.

Man modtager kun tilsyn/besøg af sin værelseskammerat.

Skolens læger:

Lægehuset, Vissingsgade 21, 7100 Vejle, tlf.: 75 82 19 00
Lægevagten: tlf. 70 11 07 07

TELEFONER:

Telefonisk kontakt til skolen foregår på følgende måde:

Kl. 8.00 – 15.30 – skolens kontor på tlf. 75 85 80 12

Kl. 17.00 – 23.00 – vagttelefonen på tlf. 42 94 49 01

Kl. 23.00 – 8.00 – skolens telefon (42944901)

DAGENS GANG:

Kl. 7.30 – 7.50:             Morgenmad (mødepligt - her skal du møde op)

Kl. 8.00:                       Morgensamling (mødepligt - her skal du møde op)

Kl. 8.30 - 10.00:            Undervisning

Kl. 10.00 – 10.30:          Pause i undervisningen og formiddagsforfriskning

Kl. 10.30 - 12.00:          Undervisning

Kl. 12.00 – 12.30:         Middagsmad: (mødepligt - her skal du møde op)

Kl. 13.30 - 15.00:          Undervisning

Kl. 15.00:                      Eftermiddagsforfriskning

Kl. 15.30 - 17.00;           Undervisning

Kl. 18.00 – 18.30:          Aftensmad

Kl. 20.30 – 21.15:          Aftenforfriskning

Kl. 21.30:                      Alle elever skal være hjemme på skolen både hverdage og weekender – alle hoveddøre og faglokaler låses.

Kl. 22.15:                      Eleverne skal være på egen gang – der skal være ro på skolen og man gør klar til natten.

Kl. 22.30:                      Eleverne skal være på egne værelser.

WEEKENDER:

Hvis man ønsker at blive på skolen en weekend, skal man tilmelde sig på sedlen på opslagstavlen inden onsdag morgen kl. 8.30.

Fredag og lørdag skal man være på sit eget værelse kl. 00.30, hvor der forventes af være ro. Tandbørstning mv. forventes påbegyndt kl. 00.15. Computere og andet elektronisk udstyr skal desuden være slukket.

Elever, der skal hjem på weekend, skal forlade skolen senest fredag kl. 18.00 og kan tidligst komme tilbage søndag kl. 18.00.

Søndag aften kl. 20.30 mødes alle i spisesalen.

VÆRELSET:

Du skal holde dit værelse rent og ryddeligt, og du må ikke flytte rundt på møblerne.

Du må gerne hænge plakater og lignende på væggene, men brug kun malertape (udleveres af ganglæreren). Du må ikke hænge noget op på døre, skabe eller lofter. Værelset skal afleveres i samme stand, som du har modtaget det i. I modsat fald vil der blive trukket i dit depositum.

Alle elever (drenge/ piger) må gerne besøge hinanden på værelserne fra kl. 8.00 til kl. 21.30.

Spilles der musik for åbne vinduer, vil anlægget bliver fjernet. Musik i det fælles rum skal aftales med vagtlæren.

Du må gerne have pc, guitar eller musikanlæg på dit værelse, hvis det ikke er generende for huset eller værelseskammeraten i øvrigt. Pc, IPad, musikanlæg og musikinstrumenter må ikke benyttes efter kl. 22.15 – i modsat fald inddrages de af vagtlæreren og udleveres først igen efter en uge. TV og video forefindes ikke på værelserne - brug fællesrummene i stedet.

El-kedel, kaffemaskiner og microovn mv. findes i gangkøkkenerne og må ikke være på værelserne, da de kan være forbundet med brandfare.

Husdyr er ikke tilladt.

NØGLE:

Din nøgle til værelset er personlig. Husk at låse døren når du forlader værelset og pas godt på din nøgle, da en ny koster 200,- kr.

GÆSTER:

HVERDAGE: Når der ikke er fællesarrangementer, må gæster være på skolen fra kl. 17.00 til kl. 21.30 – med mindre andet er aftalt. Gæsteindskrivning foregår kl. 17.00 hos vagtlæreren. På hverdage kan gæster købe et måltid mad efter kl. 18.15.

WEEKENDGÆSTER: skal tilmeldes på weekendsedler senest onsdagen inden kl. 8.30. Gæster skal indskrives hos vagtlæreren ved ankomst, hvor betaling for opholdet også klares.

PRISER:

Et enkelt måltid:............................................................... 25,00 kr.

Overnatning: ................................................................... 25,00 kr.

Weekendophold med kost og logi – uden sengetøj
fra lørdag morgen til søndag aften): ........................... 75,00 kr.

Weekendophold med kost og logi – uden sengetøj
fra fredag aften til søndag aften):.................................100,00 kr.

I ’Blive weekender’ og ved højtider er der ikke mulighed for at have gæster.

REJSEKORT:

Det er vigtigt, at du har et sådant, når du starter på skolen, så du ikke pludselig har problemer, hvis du skal til Vejle, lægen el. lign.

GENERELT:

Der er mødepligt til alle timer og skolens fællesarrangementer, herunder fredagscafé og tirsdagsarrangementer. Har du fravær ud over det rimelige, påføres det dit afgangsbevis.

Både af hensyn til antal personer på skolen ved en eventuel brand og af hensyn til skolens specielle ansvar overfor personer under 18 år, skal du altid skrive dig på ’fraværstavlen’, når du tager af sted og slette dig igen ved hjemkomsten.

Der må ikke tages mad med ud af spisesalen, og du må ikke spise eller drikke andet end vand i faglokalerne.

Mobiltelefoner skal være slukket til undervisning, spisning og andre fællesaktiviteter. I undervisningssituationer vil eleverne blive bedt om at lægge telefonerne i en samlet kasse, hvis man ikke har valgt at lade mobilen blive på værelset.Overtrædes denne regel inddrages telefonen og udleveres først næste morgen efter morgensang.

VASK:

Vask af tøj foregår i elevvaskeriet og tørring af tøj foregår enten i tørretumbler, kælderen eller udenfor på tørresnoren

Rygning:

Det er ikke tilladt at ryge på efterskoler

ALKOHOL og SNUS:

Det er IKKE tilladt at opbevare eller indtage alkohol eller snus på skolens områder, eller når du er under skolens ansvar. Dette gælder også på din rejse til og fra skole.

Omgåelse af disse regler vil normalt medføre bortvisning.

EUFORISERENDE STOFFER:

Brug og besiddelse af euforiserende stoffer betyder øjeblikkelig bortvisning.

TYVERI:

Ligesom derhjemme skal du passe på dine personlige ejendele. Lås din dør eller dit skab, hvis du har ting, der har værdi. Skolen dækker ikke personlige ejendele, der er bortkommet.

ERSTATNINGSANSVAR:

Ødelægger du ting på skolen, skal du straks melde det på kontoret. Du er erstatningspligtig.

Du skal være opmærksom på, at du kan møde regler, som ikke står i denne husorden – ligesom der i løbet af året kan komme flere til, hvis der skulle være behov herfor.

Da vi er mange mennesker samlet, er det vigtigt, at du bakker op omkring den fælles husorden. I modsat fald kan det medføre bortvisning fra skolen.      

Skolen for Gastronomi, Musik & Design

Højskolevej 9

7100 Vejle

Telefon: 75 85 80 12

e-mail: info@skolenfor.dk

hjemmeside: www.skolenfor.dk

Du kan downloade husordenen som PDF-fil her.

info

Højskolevej 9
7100 Vejle

Tlf 75 85 80 12

KONTAKT

links

Skolens kontor har åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 til kl.15.00 for ekspedition.
Vagtlæreren kan træffes på tlf. 42944901 fra kl. 17.00 (kun vedrørende nuværende elever)
homeenvelopelinkcrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram